Urząd Miasta wyjaśnia: sprawa odszkodowania za uszkodzony samochód.

W związku ze sprawą odszkodowania za samochód uszkodzony w 2013 roku na ulicy Fińskiej Urząd Miasta Świnoujście informuje wszystkich zainteresowanych, że kwota odszkodowania została w całości zwrócona przez ubezpieczyciela na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu.
Na jednym z miejscowych portali ukazała się informacja o tym, jak radny Wiesław Góreczny podczas czerwcowej sesji Rady Miasta zapytał o szczegóły wypłaconego odszkodowania. Nieprawdą jest, że – jak opisano w artykule – urzędnicy miejscy nie wiedzą, na co wydawane są środki z budżetu miasta i dlatego w związku z tym, wyjaśniamy:
Do uszkodzenia pojazdu doszło w 2013 roku.

Firma ubezpieczeniowa, w której miasto ma wykupione ubezpieczenie OC, nie uznała roszczenia o odszkodowanie, o jakie ubiegał się właściciel samochodu. Sprawa trafiła do sądu. Zgodnie z wyrokiem w 2018 roku miasto wypłaciło zasądzone odszkodowanie w kwocie 18 tys. 459 złotych. Jednocześnie zwróciło się do firmy ubezpieczeniowej o zwrot całej wypłaconej kwoty i to nastąpiło.
Oznacza to, że ostatecznie miasto nie poniosło straty z tytułu wypłaty odszkodowania, bowiem pieniądze zostały zwrócone przez ubezpieczyciela.
BIK UM Świnoujście


Dodaj komentarz