Komentarz radnego Jana Borowskiego po burzliwej sesji Rady Miasta Świnoujście

Otrzymaliśmy komentarz radnego Jana Borowskiego nawiązujący do ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 sierpnia r.
Sesja była poświęcona zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019 i zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019 – 2028 oraz uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście oraz innymi uchwałami.

Pełny tekst komentarza

Z zdziwieniem i niedowierzaniem obserwowałem zachowanie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świnoujście – Marka Niewiarowskiego – podczas ostatniej sesji. Przerywanie przewodniczącej, natarczywe składanie wniosków, agresywne zachowania, która doprowadziły do rozbudzenia konfliktu i oskarżeń podczas trwającej sesji są dla mnie nie do zaakceptowania. Marek Niewiarowski, moim zdaniem, celowo próbował sprowokować pozostałych radnych do przerwania obrad. Oczekuję od wiceprzewodniczącego rozwagi i szacunku do funkcji jaką sprawuje. Rozumiem, że można nie lubić związków zawodowych jednak moim zdaniem zawsze należy wysłuchać drugiej strony. Przez ostatnie lata Rada Miasta w Świnoujściu mogła być forum debaty dla wszystkich zainteresowanych stron, niedawno gościliśmy związki zawodowe nauczycieli, wcześniej przedstawicieli związków ze świnoujskiej Stoczni. Apeluję aby Wiceprzewodniczący nie przenosił zachowań znanych z Sejmu na forum naszej Rady, apeluję aby Radny Niewiarowski nie łamał wypracowanych w ostatnich latach standardów obrad.

Jan BorowskiDodaj komentarz